Geschatte leestijd: 2 minuten

Geef een basisschoolklas de volgende opdracht: teken een wetenschapper. Hoeveel vrouwelijke wetenschappers levert dat op? De uitslag laat zich raden. Nieuw onderzoek laat een belangrijke positieve verschuiving zien, maar we zijn er nog niet.

In de periode 1966-1976 vond er in de VS een interessant maatschappelijk experiment plaats. In totaal 4.800 basisschoolleerlingen uit het hele land kregen de opdracht een wetenschapper te tekenen. Een groot deel van de tekeningen die de ‘Draw a Scientist’-studie opleverde, voldeed aan het clichématige beeld. Man, bril, snor en/of baard. In slechts 28 van de tekeningen was duidelijk een vrouw te zien. Iets meer dan een halve procent.

Verrassende resultaten

Regelmatig wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd, met verrassende resultaten. Inmiddels is het aantal vrouwen op de tekeningen gestegen tot 28 procent. Nog lang geen gelijke verdeling, maar de stijgende lijn lijkt ingezet. Het genderstereotype over wetenschap is op zijn retour.

Dat is belangrijk nieuws. Genderstereotypering is niet alleen onwenselijk, maar zorgt ook voor een onevenredig aantal vrouwen dat voor de wetenschap kiest. Het is een slang die in zijn eigen staart bijt. Het doorbreken van die vicieuze cirkel is niet gemakkelijk en kost jaren – zo is nu ook gebleken.

Verontrustend element

Toch is er nog geen reden voor een feestje. De onderzoeksdata bevatten een verontrustend element. Tot een jaar of zes is het aantal mannen en vrouwen op de tekeningen nagenoeg gelijk. Maar met het stijgen van de leeftijd, groeit het aandeel mannen in de schetsen mee.

Volgens de onderzoekers is dat een mogelijk gevolg van blootstelling aan uitingen in de popcultuur. Hoewel steeds meer vrouwelijke wetenschappers hun opwachting maken in series en films, is het overgrote deel nog altijd die grijze, wijze man. Volgens hoofdonderzoeker Miller is dat met name in kinderseries nog altijd het geval. De realiteit sluit daarbij deels aan: met name in technische en exacte wetenschappen en studies zijn vrouwen in opkomst, maar nog flink in de minderheid.

Voor verbetering vatbaar

We kunnen het kinderen dan ook moeilijk kwalijk nemen dat ze bij wetenschappers vaak als eerste aan mannen denken. Maar voor verbetering vatbaar is het wel. Wat mij betreft ligt hier een schone taak voor ouders en opvoeders. Door kinderen niet te ‘dwingen’ in een bepaalde rol en ook meisjes al in een vroeg stadium enthousiast te maken voor wetenschap en technologie. Hopelijk kunnen we dan over opnieuw 50 jaar de vlag echt buiten hangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *